Cửa cổng

-14%

Khuyến mãi

Báo giá cổng gỗ

Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-13%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-11%
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-25%
Original price was: 2.000.000 ₫.Current price is: 1.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-10%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-6%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-13%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 13.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay

-3%
Original price was: 1.800.000 ₫.Current price is: 1.750.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-8%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-8%
Original price was: 1.200.000 ₫.Current price is: 1.100.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-8%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-9%
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 10.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-8%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay

-58%
Original price was: 1.200.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-6%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-14%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-58%
Original price was: 1.200.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-10%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 9.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
1.200.000 
Đặt Hàng Ngay

Mẫu giường

-11%
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-18%
Original price was: 8.500.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-6%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-10%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-10%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 9.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-10%
Original price was: 9.900.000 ₫.Current price is: 8.900.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay

-11%
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 8.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-11%
Original price was: 5.600.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-13%
Original price was: 2.000.000 ₫.Current price is: 1.750.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-8%
Original price was: 1.300.000 ₫.Current price is: 1.200.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-7%
Original price was: 14.000.000 ₫.Current price is: 13.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-17%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 10.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay

-17%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 10.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-9%
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 10.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-17%
Original price was: 18.000.000 ₫.Current price is: 15.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay

Đồ gỗ cổ truyền

-4%
Original price was: 14.000.000 ₫.Current price is: 13.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-4%
Original price was: 14.000.000 ₫.Current price is: 13.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-8%
Original price was: 20.000.000 ₫.Current price is: 18.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-7%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 14.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-7%

Khuyến mãi

Hoành Phi Câu Đối

Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 14.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay

Nhà gỗ

-10%
Original price was: 500.000.000 ₫.Current price is: 450.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-4%
Original price was: 500.000.000 ₫.Current price is: 480.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-7%
Original price was: 700.000.000 ₫.Current price is: 650.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-8%
Original price was: 650.000.000 ₫.Current price is: 600.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-6%
Original price was: 800.000.000 ₫.Current price is: 750.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-10%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay

-10%
Original price was: 20.000.000 ₫.Current price is: 18.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-7%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 14.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-58%

Khuyến mãi

Báo giá Sập gỗ

Original price was: 1.200.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-58%
Original price was: 1.200.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay

-13%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-6%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-9%
Original price was: 23.000.000 ₫.Current price is: 21.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-11%
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-14%

Khuyến mãi

Bàn thờ gỗ Gụ

Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay

Bàn học giá sách

-13%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-13%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-13%
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 3.050.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-10%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-33%
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-16%
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.800.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-7%
Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 2.800.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-22%

Khuyến mãi

Tủ kệ hồ sơ

Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay

Các loại bàn khác

-6%

Khuyến mãi

Bàn Họp

Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-5%

Khuyến mãi

Bàn Giám Đốc

Original price was: 22.000.000 ₫.Current price is: 21.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-13%

Khuyến mãi

Bàn Nhân Viên

Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-18%

Khuyến mãi

Bàn Làm Việc

Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-14%

Khuyến mãi

Bàn trà

Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-7%
Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay

5.000.000 
Đặt Hàng Ngay
20.000.000 
Đặt Hàng Ngay
-8%
Original price was: 1.300.000 ₫.Current price is: 1.200.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
5.000.000 
Đặt Hàng Ngay

 

Tin mới

-4%
Original price was: 1.400.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-6%
Original price was: 1.700.000 ₫.Current price is: 1.600.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay

Vách ngăn

Vách cnc đẹp

1.200.000 
Đặt Hàng Ngay
-13%
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-9%
Original price was: 550.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-7%
Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 1.400.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-7%
Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 1.400.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay
-7%
Original price was: 1.400.000 ₫.Current price is: 1.300.000 ₫.
Đặt Hàng Ngay

Xưởng vẽ tranh Skhome uy tín chất lượng

Xưởng tranh Skyhome cung cấp các dòng tranh thuỷ mặc, tranh cổ, tranh sơn dầu, tranh phong thủy,  tranh đồng quê, tranh làng quê, tranh quê hương…Đội ngũ Skyhome nhiệt tình, uy tín, tận tâm với khách hàng. Bạn sẽ cảm thấy hài lòng với các dịch vụ của bên chúng tôi về nội thất như các loại tranh, tủ bếp, xưởng nội thất.

Mẫu vẽ tranh phong cảnh đẹp

 • Phong cảnh làng quê
 • Phong cảnh Việt Nam
 • Phong cảnh thiên nhiên
 • phong cảnh biển
 • Phong thuỷ
Cam kết:
 • Chất lượng và vẻ đẹp của tranh luôn luôn đảm bảo.
 • Giá luôn ưu đãi
 • Tính thẩm mỹ cao giúp trang trí nhà cửa
 • Hỗ trợ tư vấn phong thủy chọn và treo tranh
 • Đáp ứng từng không gian tranh

Chính sách bảo hành

 • Hàng lỗi, không đúng với shop mô tả
 • Hàng bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, hàng kém chất lượng
 • Hàng bán ra không đổi trả lại, Quý khách mua xem lại kích thước
 • Thời gian bảo hành đèn và nguồn 1 năm  tranh 10 năm
 • Lắp đặt miễn phí tại Hà Nội

Mọi thông tin khác quý khách vui lòng liên hệ:


 Địa chỉ cửa hàng: Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội  Xưởng sản xuất: Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội
 Điện thoại: 0936.32.08.32 (call, sms, zalo, viber)
 Email: Sonvu989@gmail.com@gmail.com
 Website: https://skyhome.vn
Nhóm Yêu tranh trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/1492663718016899
Mọi tư vấn về mua tranh, tượng vui lòng liên hệ website https://skyhome.vn hotline & Zalo 0936 32 08 32 để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất. Chúng tôi sẽ không làm các quý khách hàng thất vọng