Tranh thờ luật nhân quả

Luật nhân quả là gì ? 

Luật nhân quả là một quy luật phổ quát trong tự nhiên theo đó mỗi hành động sẽ có một hậu quả tương xứng. Luật nhân quả có thể được ứng dụng trong mọi khía cạnh của đời sống, kể cả kinh tế, văn hoá, hay chính trị, phật giáo.

tranh kinh nhân quả

Tranh luật nhân quả

Tranh luật nhân quả miêu tả những sự vật liên hệ với luật nhân quả. Tranh nhân quả được dùng nhằm nhắc nhở mọi người theo luật nhân quả, cụ thể là tránh những hành động có thể đưa đến những điều tốt lành hoặc xấu xa trong tương lai.

tranh luật nhân quả ( Skyhome.vn)

Tranh treo tường kinh nhân quả là một bức tranh có những nội dung đề cập về luật nhân quả theo Phật giáo. Tranh kinh nhân quả dùng nhằm nhắc nhở mọi người theo luật nhân quả, cụ thể là tránh những hành vi xấu đưa đến những điều tốt lành hoặc xấu xa trong cuộc sống.

Tranh treo tường luật nhân quả về tiền bạc

Tranh luật nhân quả về tiền bạc

Tranh luật nhân quả về tiền bạc miêu tả những hành động liên quan về tiền bạc theo luật nhân quả. Tranh luật nhân quả tiền bạc thường dùng nhằm răn dạy mọi người theo luật nhân quả, cụ thể là miêu tả những hành vi liên quan đến tiền bạc.

Tranh treo tường kinh nhân quả ba đời

tranh kinh nhân quả ba đời

Tranh nhân quả ba đời là một bức tranh miêu tả những sự vật liên hệ với luật nhân quả theo Phật giáo với nội dung về ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai. Tranh nhân quả ba đời thường dùng nhằm răn dạy mọi chúng sinh theo luật nhân quả cụ thể là miêu tả những hành vi có thể đưa đến những điều tốt lành hoặc xấu xa trong ba đời.

Tranh treo tường 12 luật nhân quả trong cuộc đời

tranh 12 luật nhân quả trong cuộc đời

Tranh 12 luật nhân quả trong cuộc sống miêu tả những sự vật ảnh hưởng của 12 luật nhân quả theo Phật giáo. Tranh 12 luật nhân quả trong cuộc đời được dùng nhằm nhắc nhở mọi người về 12 luật nhân quả cụ thể là những hành vi đưa đến những điều tốt lành hoặc xấu xa trong cuộc đời.

 
© Thiết kế bởi Vach-ngan.com