Trần Triều Vương Phi

Trần Triều Vương Phi là ai ?

Trần Triều Vương Phi

Trần Triều Vương Phi là những người phụ nữ tài năng, đức hạnh, có nhiều đóng góp to lớn đối với lịch sử đời Trần. Trần Triều Vương Phi là niềm tự hào của đất nước ta. Triều Trần có nhiều vị vương phi danh tiếng, mỗi một vị lại có những đóng góp và vai trò riêng biệt đối với lịch sử.

Dưới đây là một vài ví dụ về các vị vương phi điển hình:

1. Trần Triều Vương Phi- Trần Thị Dung:

Trần Triều Vương Phi- Trần Thị Dung

Là con gái của Trần Thủ Độ, vợ của vua Trần Thái Tông. Vợ của vua Trần Thánh Tông, mẹ của vua Trần Nhân Tông. Được tôn thuỵ là Hiển Từ Hoàng Thái Đế. Nổi tiếng với cả tài năng, đức độ và sự nhân hậu.

2. Trần Triều Vương Phi- Lý Chiêu Hoàng:

Trần Triều Vương Phi- Lý Chiêu Hoàng

Con út của vua Lý Thái Tông. Vợ của vua Trần Thái Tông, từ đó trở thành Hoàng hậu duy nhất của Việt Nam. Là ông vua cai trị trong thời gian ngắn ngủi nhưng có nhiều cống hiến to lớn đối với dân tộc.

3. Trần Triều Vương Phi- Nguyên Từ Quốc Mẫu:

Trần Triều Vương Phi- Nguyên Từ Quốc Mẫu

Là gái của nhà vua Trần Thái Tông. Vợ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Được suy tôn là Quốc Mẫu, vì có công đức to lớn đối với sự nghiệp giúp đỡ vua Trần Thái Tông chiến thắng giặc Nguyên Mông.

4. Trần Triều Vương Phi- Thiên Thành Công Chúa:

Trần Triều Vương Phi- Thiên Thành Công Chúa

Con gái của nhà vua Trần Thái Tông. Vợ của Trần Quốc Tuấn, em gái của Nguyên Từ Quốc Mẫu. Nổi tiếng với sự thông minh cùng lòng thương dân.

 
© Thiết kế bởi Vach-ngan.com