Tranh kiếng

Hiển thị tất cả 20 kết quả

Tranh kiếng Nam Bộ xuất hiện tại Việt Nam đầu thế kỷ 19 và được những thương gia người Pháp sưu tầm, tranh kiếng xuất hiện tại kinh thành Huế dưới triều vua Minh Mạng. Trong tất cả các dòng tranh truyền thống của người Việt Nam, tranh Kiếng là tác phẩm tiêu biểu có nhiều giá trị nghệ thuật, phản ánh cốt cách, tâm hồn của con người Nam Bộ.

Bộ trang trí nội thất – tranh kiếng Nam Bộ

Bộ trang trí nội thất – tranh kiếng Nam Bộ

Mai lan cúc trúc – Nguyễn Văn Nhựt

Mai lan cúc trúc – Nguyễn Văn Nhựt

Tào Tháo hành thích hụt Đỗng Trác – tranh kiếng xe mì Tàu

Tào Tháo hành thích hụt Đỗng Trác – tranh kiếng xe mì Tàu

Các tác phẩm tranh kiếng khác 

tranh kiếng ông địa

tranh kiếng ông địa

Tranh kiếng phối thờ 7 bà

Tranh kiếng phối thờ 7 bà

Tranh kiếng cửa buồng GIA ĐÌNH – HẠNH PHÚC với hai mẫu long – phụng và phong cảnh

Tranh kiếng cửa buồng GIA ĐÌNH – HẠNH PHÚC với hai mẫu long – phụng và phong cảnh

Tranh kiếng Chằn thời kì đầu của làng Phú Tân – Soc Trang

Tranh kiếng Chằn thời kì đầu của làng Phú Tân – Soc Trang

Tranh kiếng Quan Thánh Đế

Tranh kiếng Quan Thánh Đế

Tranh kiếng Khmer, Nam Bộ

Tranh kiếng Khmer, Nam Bộ

Tranh tùng cúc trúc mai nghệ nhân tranh kiếng ở Bình Minh – Vinh Long

Tranh tùng cúc trúc mai nghệ nhân tranh kiếng ở Bình Minh – Vinh Long

© Thiết kế bởi Vach-ngan.com