Chữ trung thư pháp

Chữ trung thư pháp là gì ? 

Chữ trung thư pháp thể hiện sự hết mực trung thành với Tổ quốc, đồng bào, gia đình, bè bạn. Chữ trung thư pháp chỉ người quân tử không sợ khó khăn, không sợ gian khổ, không ngại thử thách, không ngừng nghỉ cố gắng. Trung ám chỉ mẫu người giúp ích cho đời và được muôn người quý trọng, yêu mến.

Tranh thư pháp chữ nhân Trung

Trong đạo Phật, chữ “trung” thể hiện những hành động, lời nói đúng đắn, phù hợp với đạo lý, chuẩn mực xã hội. Chữ “trung” giúp con người sống có đạo đức, lương thiện sống có ích trên đời.

Tranh thư pháp trung ngôn nghịch nhĩ

Tranh thư pháp trung ngôn nghịch nhĩ ( Skyhome.vn)

Tranh thư pháp trung ngôn nghịch nhĩ ý là lời nói ngay thẳng luôn trái tai. Tranh thư pháp trung ngôn nghịch nhĩ nhằm khuyên răn mọi người nên giữ lời nói chân thật, thẳng thắn, mặc dù đôi khi những người xung quanh hiểu nhầm hoặc không ưa. Trung ngôn nghịch nhĩ là một phẩm chất cao quý của cuộc sống, đáng trân trọng giữ gìn và phát triển.

Tranh thư pháp trung ngôn như kim

Tranh thư pháp trung ngôn bằng kim có ý là lời nói ngay thẳng bằng vàng. Trung ngôn bằng kim có hàm ý giống với câu “Trung ngôn nghịch nhĩ” cũng khuyên mọi người nên dùng lời nói thành thật. Lời nói trung thực là một đức tính quý giá của co người, đáng trân trọng giữ gìn và phát triển.

Thư Pháp Chữ Trung- Tranh Thư Pháp Đẹp

Thơ hay chữ trung

Thơ hay chữ trung- Vĩnh viễn bất tử

Dưới đây là một bài thơ hay về chữ trung của nhà thơ nổi tiếng Lý Bạch:

Trung là đầu của trăm hành

Là gốc của con người

Trung với đất nước

Trung với nhân dân

Trung với trách nhiệm

Trung với bạn bè

Người trung

Không sợ cường quyền

Không sợ hy sinh

Không quên khởi đầu

Không ngừng phấn đấu

Người trung

Sáng chói ngàn thu

Vĩnh viễn bất tử

  • Tranh thư pháp “Trung tín là gốc của thành công” là tục ngữ nhắc nhở con người phải biết sống trung thực, ngay thẳng, giữ chữ tín trong mọi việc.
  • Tranh thư pháp “Trung hậu là đức tính tốt đẹp” là tục ngữ nhắc nhở con người phải biết sống trung thực, ngay thẳng là người tốt.
  • Tranh thư pháp “Trung quân ái quốc” là tục ngữ nhắc nhở con người phải biết yêu nước trung thành với Tổ quốc.

Ngoài ra, còn có nhiều tranh thư pháp chữ Trung khác được thể hiện qua thư pháp như:

  • Tranh thư pháp “Trung nghĩa là tài sản quý giá”

  • Tranh thư pháp “Trung hậu là gốc của hạnh phúc”

  • Tranh thư pháp “Trung thực là con đường dẫn đến thành công”

  • Tranh thư pháp “Trung thành là phẩm chất của người quân tử”

Những bức thư pháp có chữ “trung” thường mang ý nghĩa nhắc nhở con người phải biết sống trung thực, ngay thẳng, là người tốt, có ích cho xã hội.

 

Trả lời

© Thiết kế bởi Vach-ngan.com