Chữ Ngộ Thư pháp

Chữ Ngộ Thư pháp là gì ? 

Tranh sơn dầu thư pháp chữ ngộ ( Skyhome.vn)

Chữ Ngộ Thư pháp có ý nghĩa là “giác ngộ”, nghĩa là sự nhận thức đúng đắn chân tướng của con người. Trong Thiền định, giác ngộ là mục đích sau cùng của con người là sự thoát ly mọi đau khổ và phiền não. Ngoài ra, chữ Ngộ có thể được dùng để tặng cho bạn bè, người thân như một lời chúc may mắn, thành công và hạnh phúc.

Chữ ngộ tiếng hoa là gì ? 

Chữ ngộ tiếng hoa

Chữ “ngộ” trong tiếng Trung là 悟 (wù). Chữ ngộ có ý nghĩa là “nhận thức”, “trực nhận”, “thấu hiểu xuyên suốt”. Chữ “ngộ” được dùng trong nhiều chủ đề khác nhau, như triết học, tôn giáo, nghệ thuật, và đời sống mỗi ngày.

Chữ ngộ trong đạo Phật

Chữ ngộ trong đạo Phật

Chữ “ngộ” theo đạo Phật dùng để chỉ sự “nhận thức”, “trực nhận”, “thấu hiểu xuyên suốt” là cấp bậc cao nhất của sự tu tập Giải thoát là đích giác ngộ của mỗi Phật tử.

Chữ thư pháp “Ngộ không, thấu đến tận cùng” 

Sự hiểu biết sâu rộng có thể dẫn đến sự nhận thức đầy đủ và đến cùng.

tranh thư pháp chữ ngộ

Chữ thư pháp “Ngộ nhất, lạc nhất” 

Sự hiểu biết tận tường nhất cũng chính là sự hạnh phúc tuyệt vời nhất.

Tranh canvas thư pháp chữ ngộ

Chữ thư pháp “Ngộ là học, học là ngộ” 

Sự hiểu biết không ngừng là quá trình học tập và ngộ.

tranh thư pháp Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen
  • Chữ thư pháp “Ngộ giác, thoát luân hồi” – Sự hiểu biết sâu sắc có thể giúp thoát khỏi chuỗi luân hồi.
  • Chữ thư pháp “Ngộ thức, giác ngộ” – Sự hiểu biết sâu sắc có thể dẫn đến giác ngộ về thực tại và ý thức.
  • Chữ thư pháp “Ngộ được ý trời, làm nên đại nghiệp” (Hiểu được ý trời, làm nên đại nghiệp)
  • Chữ thư pháp “Ngộ được bản thân, tự tại an nhiên” (Hiểu được bản thân, tự tại an nhiên)
  • Chữ thư pháp “Ngộ được tâm linh, giải thoát khổ đau” (Hiểu được tâm linh, giải thoát khổ đau)
  • Chữ thư pháp”Ngộ được đạo Phật, sống an nhiên” (Hiểu được đạo Phật, sống an nhiên)
 
© Thiết kế bởi Vach-ngan.com