Chữ cát tường thư pháp

Chữ cát tường thư pháp là gì ? 

Tranh thư pháp cát tường phú quý ( Skyhome.vn)

Chữ cát tường thư pháp có ý nghĩa là “may mắn”, “hạnh phúc”, “tốt lành”. Chữ cát tường thư pháp có ngụ ý cầu chúc điều tốt lành, hạnh phúc, bình an đối với cá nhân cho người thân và cả cộng đồng.

Tranh chữ thư pháp “Cát tường cát lợi, gia đình hạnh phúc”

Tranh chữ thư pháp “Cát tường cát lợi, gia đình hạnh phúc”: mang ý nghĩa cầu chúc cuộc sống gia đình sẽ được may mắn, thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Chữ “cát” theo chữ Hán Việt có nghĩa là tốt lành, may mắn. Chữ “lợi” có nghĩa là thuận lợi, hanh thông.

Tranh chữ thư pháp “Cát tường cát lợi, gia đình hạnh phúc”

Tranh chữ thư pháp “Cát tường cát lợi, phúc tinh lâm môn

Tranh chữ thư pháp “Cát tường cát lợi, phúc tinh lâm môn mang ý nghĩa cầu chúc cuộc sống gia đình sẽ được may mắn, thuận lợi, tài lộc bình an mang tới may mắn cho gia đình.

Tranh chữ thư pháp “Cát tường cát lợi, phúc tinh lâm môn”

Tranh chữ thư pháp Cát tường cát lợi, phúc như đông hải, thọ như trường sơn

Tranh chữ thư pháp Cát tường cát lợi, phúc như đông hải, thọ như trường sơn là một mẫu tranh mang ý nghĩa cầu chúc cuộc sống gia đình sẽ được may mắn, thuận lợi, luôn có phúc, có trường thọ.

Tranh chữ thư pháp Cát tường cát lợi, phúc như đông hải, thọ như trường sơn”

Tranh chữ thư pháp Cát tường cát lợi đại cát tường

Tranh chữ thư pháp Cát tường cát lợi đại cát tường mang ý nghĩa cầu chúc cả gia đình đều được may mắn, thuận lợi, luôn đạt được những điều tốt lành nhất. Cụ thể, “cát tường” có nghĩa là tốt lành, may mắn, “cát lợi” có nghĩa là thuận lợi, hanh thông, “đại cát tường” có nghĩa là may mắn lớn, phúc lợi lớn.

Tranh chữ thư pháp Cát tường cát lợi đại cát tường

Tranh chữ thư pháp “Cát tường cát lợi, công thành danh toại

Tranh chữ thư pháp “Cát tường cát lợi, công thành danh toại mang ý nghĩa cầu chúc cho người được tặng sẽ được may mắn, thuận lợi luôn đạt được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Cụ thể, “cát tường” có nghĩa là tốt lành, may mắn, “cát lợi” có nghĩa là thuận lợi, hanh thông, “công thành” có nghĩa là đạt được thành công trong sự nghiệp, “danh toại” có nghĩa là được danh tiếng, được mọi người chú ý đến.

Tranh chữ thư pháp “Cát tường cát lợi, công thành danh toại”

Tranh chữ thư pháp Cát tường

Tranh chữ thư pháp Cát tường như ý mang ý nghĩa cầu chúc rằng người được tặng sẽ được may mắn, thuận lợi, luôn đạt được những điều mình mong muốn trong cuộc sống.

Tranh chữ thư pháp Cát tường vĩnh cửu

Tranh chữ thư pháp Cát tường vĩnh cửu mang ý nghĩa cầu chúc rằng người được tặng sẽ được may mắn, thuận lợi, và hạnh phúc vĩnh cửu.

Tranh chữ thư pháp Cát tường vĩnh cửu

Tranh chữ thư pháp Cát tường an khang

Tranh chữ thư pháp Cát tường an khang mang ý nghĩa cầu chúc rằng người được tặng sẽ được may mắn, thuận lợi, và có sức khoẻ mãi mãi.

Tranh chữ thư pháp Cát tường an khang

Tranh chữ thư pháp Cát tường đại cát

Tranh chữ thư pháp Cát tường đại cát mang ý nghĩa cầu chúc rằng người được tặng sẽ được may mắn, thuận lợi, luôn đạt được những điều tốt lành nhất.

Tranh chữ thư pháp Cát tường đại cát

Tranh chữ thư pháp Cát tường thịnh vượng

Tranh chữ thư pháp Cát tường thịnh vượng mang ý nghĩa cầu chúc rằng người được tặng sẽ được may mắn, thuận lợi, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Tranh chữ thư pháp Cát tường thịnh vượng
 

Trả lời

© Thiết kế bởi Vach-ngan.com