Chữ sống thư pháp

Chữ sống thư pháp là gì ? 

Tranh thư pháp chữ sống

Chữ sống thư pháp không chỉ đơn giản là vật chất mà lại một trạng thái sống có giá trị, có ý nghĩa. Sống có đạo đức là sống theo đúng đạo đức, sống yêu thương, sẻ chia với người xung quanh, sống yêu thương khiến cho cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn. Sống có trí tuệ là sống thanh thản, an nhiên, không còn vướng bận vào những phiền muộn, đau khổ.

Tranh thư pháp chữ sống- đơn giản cho đời thanh thản

tranh thư pháp chữ sống- đơn giản cho đời thanh thản

Tranh thư pháp chữ “Sống ở trên đời, cần có đức”

Tranh thư pháp chữ “Sống ở trên đời, cần có đức.” nhấn mạnh đến vai trò to lớn của đức hạnh đối với xã hội. Người có đức hạnh sẽ được muôn người yêu quý, kính trọng, cứu giúp.

Tranh chữ thư pháp Sống ở trên đời, cần có đức

Tranh thư pháp chữ “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời.”

Tranh thư pháp chữ “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời.” bàn đến thái độ của người Việt Nam đối với vận mệnh.

Tranh chữ thư pháp Sống chết có mệnh, giàu sang do trời

Tranh thư pháp chữ “Sống thì sống cho đáng, chết thì chết cho đẹp.”

Tranh thư pháp chữ “Sống thì sống cho đáng, chết thì chết cho đẹp.” nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc sống một cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị khiến mọi người biết đến một cách trân trọng.

Tranh chữ thư pháp Sống thì sống cho đáng, chết thì chết cho đẹp

Tranh thư pháp chữ “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.”

Tranh thư pháp chữ “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.” nhấn mạnh đến sự cần thiết của lối sống biết yêu thương, giúp đỡ người khác sẽ khiến mọi người yêu quý, kính nể.

Tranh chữ thư pháp Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Tranh thư pháp chữ “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.”

Tranh thư pháp chữ “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.” nhấn mạnh đến sự cần thiết của lối sống có tấm lòng nhân ái, vị tha.

Tranh chữ thư pháp Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Thơ hay làm tranh thư pháp chữ sống

Tranh chữ thư pháp Sống là trân trọng từng phút giây.

Dưới đây là một số mẫu thơ thư pháp chữ sống hay:

Sống
Sống là yêu thương,
Sống là cho đi,
Sống là trân trọng từng phút giây.

Cuộc sống
Cuộc sống là một hành trình,
Có lúc vui, có lúc buồn,
Có lúc thành công, có lúc thất bại.
Nhưng hãy luôn giữ cho mình một trái tim yêu thương,
Và một niềm tin mãnh liệt.

 

Trả lời

© Thiết kế bởi Vach-ngan.com