Chữ dũng thư pháp

Chữ dũng thư pháp là gì ? 

Tranh thư pháp chữ dũng

Chữ dũng thư pháp có ý nghĩa là dũng cảm, kiên trì, vượt lên trên chông gai, thử thách. Chữ dũng thư pháp là đức tính quý báu giúp họ vượt lên trên những khó khăn trong đời sống và gặt hái nhiều thành công.

Tranh chữ thư pháp “Dũng cảm là sức mạnh của tâm hồn”

Tranh chữ thư pháp Dũng cảm là sức mạnh của tâm hồn

Tranh chữ thư pháp “Dũng cảm là con đường dẫn đến thành công”

Tranh chữ thư pháp Dũng cảm là con đường dẫn đến thành công

Tranh chữ thư pháp “Dũng cảm là sức mạnh của trí tuệ”

Tranh chữ thư pháp Dũng cảm là sức mạnh của trí tuệ

Tranh chữ thư pháp “Dũng cảm là sức mạnh của tình yêu thương”

Tranh chữ thư pháp Dũng cảm là sức mạnh của tình yêu thương

Thơ hay làm tranh thư pháp chữ dũng

Dũng là gì? Dũng là can đảm
Là không sợ hãi, không chùn bước
Là dám đương đầu với khó khăn
Là dám hi sinh vì lẽ phải

Dũng

Dũng là gì? Dũng là can đảm
Là không sợ hãi, không chùn bước
Là dám đương đầu với khó khăn
Là dám hi sinh vì lẽ phải

Can đảm

Can đảm là không sợ hãi
Là dám đương đầu với thử thách
Là dám chấp nhận thất bại
Là dám đứng lên sau vấp ngã

Bất khuất

Bất khuất là không khuất phục
Là không chịu đầu hàng
Là không từ bỏ ước mơ
Là không ngừng đấu tranh cho lý tưởng

 

Trả lời

© Thiết kế bởi Vach-ngan.com