Lưỡng Nghi Sinh Tứ Tượng

Lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bát quái là gì ? 

Tranh decor – Tranh Hàng Trống – Lưỡng nghi sinh tứ tượng

Tranh Lưỡng Nghi Sinh Tứ Tượng mô tả hình ảnh của hai con rồng màu đen và trắng đang quấn lấy nhau tượng trưng cho hai thái cực âm dương.

Tranh Lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bát quái

Lưỡng nghi là hai thái cực quan trọng nhất trong ngũ hành: Âm và Dương. Âm tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, yên tĩnh, lạnh giá, tăm tối. Dương tượng trưng cho sự rắn chắc, vận động, mạnh mẽ, rực rỡ.

Tứ tượng là bốn trạng thái được sinh ra từ lưỡng nghi:

 • Thái Dương (Âm Dương)
 • Thiếu Dương (Dương Âm)
 • Thái Âm (Âm Âm)
 • Thiếu Âm (Dương Dương)

Bát quái là tám tượng được sinh ra từ tứ tượng:

 • Càn (Dương Dương)
 • Khảm (Âm Dương)
 • Cấn (Dương Âm)
 • Chấn (Dương)
 • Tốn (Âm)
 • Ly (Dương)
 • Khôn (Âm Âm)
 • Đoài (Dương)

Thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng là gì ? 

 

Thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng

Thái cực sinh lưỡng nghi, bách nghi sinh tứ tượng là một trong những câu nói hay nhất trong Đạo giáo. Câu nói đã phản ánh quan điểm của con người đối với quy luật tồn tại của vũ trụ và nhân sinh.

Các truyền thuyết về Lưỡng Nghi Sinh Tứ Tượng

Truyền thuyết về Lưỡng Nghi Sinh Tứ Tượng, nói đến việc hình thành của hai biểu tượng âm dương và bốn biểu tượng của tứ tượng. Một số truyền thuyết nổi bật nhất như:

Theo thần thoại này, thế giới đầu tiên là một khối hỗn độn, không có hình thù, không có đường biên. Khối hỗn độn này cũng gọi là Thái Dương. Một hôm nọ, Thái Cực đột ngột phân tách làm hai phần, một phần âm, một phần dương. Phần âm thì gọi là Âm, phần dương thì gọi là Dương. Âm và Dương là hai thái cực đối nghịch hoàn toàn, song cũng bổ trợ lẫn nhau. Âm là im lặng, yên tĩnh, bị động. Dương là sáng sủa, vận động, biến đổi. Hai thái cực Âm và Dương cùng chuyển động, biến đổi, tạo ra các hiện tượng, sự việc trong vũ trụ.

 

 
© Thiết kế bởi Vach-ngan.com