Thập Nhị Nhân Duyên

Thập nhị nhân duyên đã được Skyhome chuyển hoá thành dạng tranh trúc chỉ Thập nhị Nhân duyên đẹp mê ly, bên trên là bức tranh thập nhị nhân duyên với màu sắc hài hoà, nổi bật. Nếu quý vị có nhu cầu đặt tranh Thập Nhị Nhân Duyên thì hãy liên hệ với Skyhome qua số điện thoại/zalo 0936320832.

Tranh trúc chỉ Thập Nhị Nhân Duyên

Tranh trúc chỉ Mandala Điện Thập Nhị Nhân Duyên Hình Tròn

Thập Nhị Nhân Duyên hay thường gọi là Duyên Khởi (mười hai nhân quả) là một giáo lý trọng yếu của Phật giáo, nói đến sự liên kết và lệ thuộc lẫn nhau của tất cả hiện tượng trong vũ trụ về nhân quả giữa các pháp (sự vật, hiện tượng) trong samsara (luân hồi). Giáo lý này cho biết sự liên kết nhân quả tương tục giữa các hiện tượng trong vũ trụ và giải thích thế nào đau khổ và hạnh phúc có thể đạt đến.

Khi ta hiểu biết được Tứ Diệu Đế, tâm sẽ không có tham dục, sân giận, và si mê. Do đó, hành vi của ta sẽ trở nên trong sạch, dẫn đến tâm thức trong sạch, và dẫn ta ra khỏi luân hồi.

Tranh Ma và Ngạ quỷ

Tranh Thập nhị nhân duyên ( Ma và Ngạ quỷ)

Thập nhị nhân duyên là một học thuyết sâu xa và phức tạp. Tuy nhiên, nó là một học thuyết hữu ích để ta hiểu biết được chân tướng của cuộc đời và con đường dẫn đến giác ngộ. Thập nhị nhân duyên là một giáo lý quý báu có thể giúp đỡ bạn tìm thấy hạnh phúc và an lạc. Bằng việc học tập và thực hành giáo lý Phật, chúng ta có thể chuyển đổi nội tâm và tạo ra một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Mười hai nhân duyên trong Thập Nhị Nhân Duyên bao gồm:

 1. Vô minh: Không nhận thức được Tứ Diệu Đế, đưa đến tham dục, buồn giận, và si mê.
 2. Hành: Hoạt động bị nghiệp chi phối, bao hàm cả nghiệp lành và nghiệp ác.
 3. Thức: Ý thức, hay là sự nhận biết, cũng sinh ra từ nghiệp.
 4. Danh sắc: Sắc (mắt) và danh (ý), là những thể hiện vật chất và tâm lý của thức.
 5. Lục trần: Sáu thức (mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý) tiếp xúc với sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp).
 6. Xúc: Cảm nhận, hay là sự tương tác giữa sáu thức và sáu căn.
 7. Thọ: Cảm nhận, hay là sự luyến ái đối với cảm giác, có thể là buồn, khổ, vô thường (không thọ không khổ).
 8. Ái: Tham đắm, hay là sự bám víu, mong ước về cái gì mình nghĩ là đem tới hạnh phúc.
 9. Thủ: Ôm lấy, hay là sự nắm lấy cái gì khiến mình tham đắm.
 10. Hữu: Sự sống, hay là sự chấm dứt của cuộc đời theo nghiệp lực.
 11. Sinh: Sinh mới, hay là sự khởi đầu của một kiếp sống mới.
 12. Lão tử: Sống và mất, hay là sự chấm dứt của một kiếp người.

Tóm tắt về thuyết Duyên khởi

Mười hai nhân duyên được ví như một vòng tròn luẩn quẩn:

Vô minh dẫn đến hành, hành dẫn đến thức, thức dẫn đến danh sắc, danh sắc dẫn đến lục nhập, lục nhập dẫn đến xúc, xúc dẫn đến thọ, thọ dẫn đến ái, ái dẫn đến thủ, thủ dẫn đến hữu, hữu dẫn đến sinh, sinh dẫn đến lão tử. Vòng luân hồi sinh tử chỉ có thể kết thúc một khi phiền não đã tiêu diệt.

Tóm tắt thuyết Duyên khởi chỉ trong một bức tranh

Vòng luân hồi:

       Sinh
       /  \
      /   \
      Lão Tử |
       \  /
        \ /
        Thọ
       /  \
       /   \
      Xúc   |
       \  /
        \ /
        Ái
       /  \
       /   \
      Thủ   |
       \  /
        \ /
        Hữu
       /  \
       /   \
      Danh Sắc |
       \  /
        \ /
        Thức
       /  \
       /   \
      Hành   |
       \  /
        \ /
        Vô Minh

12 nhân duyên theo giải thích của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thập nhị nhân duyên: Vòng luân hồi của chúng sinh*

12 Nhân quả là một học thuyết quan trọng trong Phật giáo, mô tả sự quan hệ biện chứng giữa các sự vật trong đời sống. Theo Thiền sư Thích Nhất Hạnh, 12 Nhân Duyên là một bánh xe luân hồi, không có sự khởi đầu và chấm dứt. Vòng luân hồi này sẽ thật sự kết thúc một khi phiền não được diệt trừ. Thiền sư Thích Nhất Hạnh giảng giải 12 Nhân quả một cách dễ hiểu, thiết thực để người học ứng dụng vào cuộc sống nhằm chấm dứt đau khổ và hướng về an lạc.12 Nhân Duyên có thể được SKYHOME tóm tắt như sau:

 1. 1. Nghiệp: Là nguyên nhân sâu xa đưa đến nỗi đau khổ. Vô minh là sự không thông hiểu được chân tướng của sự vật, tức Tứ Diệu Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo).
 2. 2. Hành: Là những hành động mà ý thức tạo tác ra. Hành có thể là thiện, ác hoặc phi thiện bất ác.
 3. 3. Thức: Là sự hiểu biết hay nhận thức phát sinh từ hành. Thức có thể là thức thiện, thức ác hoặc thức không thiện hay ác.
 4. 4. Vô sở hữu: Là sự hoà hợp giữa tâm và ý. Danh sắc là trạng thái vật chất và tinh thần của con người.
 5. 5. Ngũ xúc: Là sáu giác quan (mắt, tai, mũi, họng, thân, ý) của chúng ta giao tiếp với môi trường bên ngoài.
 6. 6. Xúc: Là cảm nhận hay sự tương tác giữa ngũ xúc và chủ thể. Xúc có thể là xúc thiện, xúc ác hoặc xúc bất thiện không ác.
 7. 7. Thọ: Là cảm giác đối với xúc. Thọ có thể là hỷ, lạc hoặc捨 (không khổ không vui).
 8. 8. Dục: Là sự tham ái, bám víu vào cái mà yêu thích. Ái có thể là tham dục, ái hữu, ái bất hữu.
 9. 9. Thủ: Là sự tham lam, bám víu lấy cái mà ta có. Thủ còn là thủ xúc, thủ thọ, thủ pháp, thủ hành, thủ thức.
 10. 10. Khổ: Là sự có mặt của khổ đau. Hữu là sinh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, * * bi * *, sầu.
 11. 11. Lão: Là sự bắt đầu của một kiếp sống mới. Sinh là kết thúc của thủ và hữu.
 12. 12. Lão tử: Là sự già yếu và tử vong. Lão tử là hậu quả của nhân sinh.

Quan hệ giữa Tứ Diệu Đế và Thập nhị nhân duyên

Sơ đồ thập nhị nhân duyên, còn được hiểu đến tên khác là Duyên Khởi Lý giải nguyên nhân của sự luân hồi.

Tứ Diệu Đế và Thập Nhị Nhân Duyên là hai kinh điển trọng yếu trong Phật giáo cho con người thấy được nguồn gốc của khổ đau và con đường giải thoát khỏi đau khổ.

Mối liên hệ giữa Tứ Diệu Đế và Thập Nhị Nhân Duyên:

Tứ Diệu Đế là tổng quát về nguồn gốc của cuộc sống, bao hàm khổ đau, giác ngộ, giải thoát và con đường giải thoát. Thập Nhị Nhân Duyên là lý giải cụ thể về sự quan hệ nhân quả giữa các sự vật trong cuộc sống, đưa đến nỗi đau khổ. Cả hai cùng hướng về mục đích giải thoát khỏi đau khổ.

Qua bài viết này Skyhome đã giải thích để mọi người hiểu về Tứ Diệu Đế, Thập Vị Nhân Duyên, Vòng Nhân Duyên, và 12 Duyên Khởi. Nếu bạn còn thắc mắc gì hãy liên hệ ngay với Skyhome nhé.

 
© Thiết kế bởi Vach-ngan.com