Những mẫu tranh trúc chỉ chân dung đẹp và độc đáo nhất

Tranh trúc chỉ chân dung là dòng tranh trúc chỉ độc đáo họa lại chân dung của mỗi người. Tranh trúc chỉ chân dung được mỗi họa sĩ thể hiện với các nét khác nhau, và do đó giá trị thẩm mỹ cũng rất khác nhau. Đây là bức tranh trúc chỉ Phật giáo, mẫu tranh này thường được sử dụng phổ biến trong các kiến trúc Phật giáo hay trong phòng thờ của gia đình.

Tranh trúc chỉ chân dung Gandhi Huyền Không Sơn Thượng đẹp
Tranh trúc chỉ vua Bảo Đại đẹp nhất

 

 
© Thiết kế bởi Vach-ngan.com