Ta Bà Tam Thánh

Ta Bà Tam Thánh là ai ? 

Tranh Ta Bà Tam Thánh

Ta Bà Tam Thánh thường gọi là Sa Bà Tam Thánh gồm ba vị Phật được tôn thờ nhất trong Phật giáo Đại thừa. Ba vị trong Ta Bà Tam Thánh đại diện cho trí tuệ, từ bi và hiếu đạo ở cõi Ta Bà. Ta Bà Tam Thánh không có một cội nguồn duy nhất mà lại được đúc kết qua nhiều kinh sách Tôn giáo khác nhau.

Ba vị Phật Ta Bà Tam Thánh là

Phật Thích Ca Mâu Ni trong tranh Ta Bà Tam Thánh

Tượng ta bà tam thánh Tây Tạng

Phật Thích Ca Mâu Ni đại diện cho chân lý là người đã giác ngộ chân lý và truyền đạo cho chúng sinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật hiện tại được sinh ra ở Lumbini, Nepal cách đây hơn 2.500 năm. Trước khi thành Phật, Ngài là Thái tử Siddhartha Gautama, con trai của vua Suddhodana và hoàng hậu Maya. Ngài đã từ bỏ cuộc sống vương giả để đi tu tìm đạo. Sau 6 năm tu khổ hạnh, Ngài đã giác ngộ dưới gốc cây Bồ đề. Ngài đã truyền bá giáo lý Phật giáo trong suốt 45 năm giúp vô số chúng sinh thoát khỏi khổ đau.

Bồ Tát Quán Thế Âm trong tranh Ta Bà Tam Thánh

Tượng Ta Bà Tam Thánh gốm phật sơn

Là vị Bồ Tát từ bi luôn thấu hiểu và cứu giúp chúng sinh khi họ gặp khổ nạn. Bồ Tát Quán Thế Âm đại diện cho tình thương sẵn sàng cứu giúp chúng sinh khi họ gặp khổ nạn. Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát đại diện cho lòng từ bi luôn cứu vớt chúng sinh khỏi khổ đau. Theo Phẩm Phổ Môn trong kinh Phật Thuyết Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, Quan Thế Âm Bồ Tát có 33 hóa thân khác nhau để cứu độ chúng sinh trong mọi hoàn cảnh. Ngài luôn lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sinh và dùng thần thông để cứu giúp họ.

Bồ Tát Địa Tạng trong tranh Ta Bà Tam Thánh

Tượng ta bà tam thánh bột đá thạch anh

Là vị Bồ Tát hiện thân của thế giới U Minh có hạnh nguyện cứu vớt mọi người nơi địa ngục. Bồ Tát Địa Tạng đại diện cho lục độ đã từng đoạ địa ngục vì giải cứu mẹ chúng sinh. Địa Tạng Bồ Tát là vị Bồ Tát đại diện cho lòng hiếu thảo, nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong địa ngục. Theo kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, Địa Tạng Bồ Tát đã phát nguyện sẽ không thành Phật cho đến khi tất cả chúng sinh trong địa ngục được cứu độ. Ngài thường xuống địa ngục để giáo hóa chúng sinh giúp họ thoát khỏi khổ đau và hướng đến giác ngộ.

Nên đặt ban thờ Ta Bà Tam Thánh ở đâu ? 

Tượng Ta Bà Tam Thánh

Nên đặt ban thờ Ta Bà Tam Thánh ở vị trí trang trọng nhất trong nhà, trên cao và hướng ra cửa chính. Tránh đặt ban thờ ở những nơi ẩm thấp, u ám hoặc gần nhà vệ sinh. Nên có một khoảng không gian riêng để thể hiện sự tôn kính đối với Phật, Bồ Tát. Để mua tranh, tượng Ta Bà Tam Thánh hoặc mua tranh của từng vị phật trong Ta Bà Tam Thánh, bạn hãy liên hệ ngay Skyhome để được tư vấn.

 
© Thiết kế bởi Vach-ngan.com