Ông Hoàng Cả

Ông Hoàng Cả là ai ?

Tượng Cậu hoàng cả

Cậu Hoàng Cả thường xưng là Quan Hoàng Cả là vị thánh đứng đầu tiên trong Tứ Phủ Ông Hoàng là vị thần giáng sinh đầu tiên. Ngài là con trai cả của Vua Cha Bát Hải Động Đình có tên huý là Đoàn Thượng Nguyên là một bậc tướng lĩnh tài giỏi dưới triều nhà Trần được phong tước vị Đông Hải Đại Vương. Theo truyền thuyết, Quan Hoàng Cả là vị thần trông coi sổ sách trời đất. Ngài có vô số phép thuật siêu phàm, hay dạo chơi mọi nơi, lúc trên núi lại cưỡi Xích Long, lúc dưới biển lại cưỡi Tam đầu Cửu vĩ. Quan Hoàng Cả hay khoác áo choàng đỏ thêu rồng đính vảy hành hình chữ thọ, đeo hia, mạng chéo chữ thập, đeo gươm lưỡi đao quàng vai hoặc khăn đỏ. Cậu hoàng cả thường cưỡi ngựa Xích Long, tay phải phất cờ hiệu lệnh.

Các truyền thuyết về Quan Hoàng Cả

Các truyền thuyết về quan hoàng cả

Theo tương truyền, Quan Hoàng Cả là con trưởng của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Ngài là vị thần xuất hiện trước tiên trong Tứ Phủ Ông Hoàng. Tương truyền, Quan Hoàng Cả đã giáng sinh, đầu thai thành người và phò trợ các vua chúa triều Trần trong công cuộc mở mang bờ cõi nước nhà. Sau khi vua Trần Thái Tông lên nắm chính quyền, Ông không phục nên đã xuống Phủ Lý, Hà Nam lập ấp. Ngài đã trợ giúp nhân dân ở Phủ Lý trong công cuộc khai hoang và sản xuất nông nghiệp. Ông Hoàng Cả ở Lý Nhân tỉnh Hà Nam đã bị phá hủy ra thì ông còn được thờ chung với Chầu Đệ Tam Vũ Nương và đền Trung suối Mỡ tại Bắc Giang.

Đền thờ Ông Hoàng Cả ở đâu ?

Tượng Ông Hoàng Cả

Ngoài đền thờ chính thờ Ông Hoàng Cả ở Lý Nhân tỉnh Hà Nam đã bị phá hủy ra thì ông còn được thờ chung với Chầu Đệ Tam Vũ Nương và đền Trung suối Mỡ tại Bắc Giang.

Tranh hàng trống Ông Hoàng cầm quân

Ông Hoàng cầm quân – tranh thờ Hàng Trống được khắc hoạ với tư thế uy nghi, dũng mãnh. Ông Hoàng vận đồ vải, mặt đeo yếm, tay phải cầm kiếm. Ông cưỡi trên lưng voi tay trái ôm gươm dẫn dắt quân sĩ lên đường dẹp loạn.

Hầu giá Ông Hoàng Cả

Tranh Hầu giá Ông Hoàng Cả

Khi hầu giá Ông Hoàng Cả, người hầu thường mặc áo màu đỏ, khăn đỏ, quần trắng. Trang phục được trang trí bằng những họa tiết rồng phượng, thể hiện sự uy nghi, lộng lẫy. Động tác hầu giá Ông Hoàng Cả mạnh mẽ, dứt khoát, thể hiện sự uy phong, oai hùng của vị thánh Mẫu này. Một số động tác tiêu biểu như: múa kiếm, múa cờ, đánh đao, múa quạt.

Bản văn ông Hoàng Cả

1. Khai Đầu:

Con lạy chín phương trời, mười phương đất.

Con lạy Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình.

Con lạy Đức Phật Di Lặc Tôn Vương.

Con lạy Tam tòa Thánh Mẫu.

Con lạy Tứ Phủ Chầu Bà.

Con lạy Ngũ Phủ Quan Hoàng.

Con lạy mười hai cửa rừng, mười tám cửa biển.

Con lạy các quan Ngũ Hổ, Long Vương, Thổ Địa.

Hôm nay là ngày … tháng … năm …, con … (tên), ở … (địa chỉ), thành tâm dâng lễ vật, gồm … (lễ vật), lên đền … (tên đền) để cầu xin … (lời cầu).

Con xin phép được hầu giá Đức Ông Hoàng Cả.

2. Chầu văn:

Câu 1:

Đầu đội mũ cánh chuồn,

Áo bào đỏ thêu rồng,

Ngựa hồng phi như gió,

Uy nghi ngự Long Đình.

Câu 2:

Ông Hoàng Cả, con Vua Cha Bát Hải,

Cai quản phương Bắc, uy nghi lẫm liệt.

Dẹp tan yêu quái, trừ tà ma,

Giúp đỡ dân chúng, ban tài lộc, may mắn.

Câu 3:

Đêm qua con mơ màng,

Thấy Ông Hoàng Cả giáng trần,

Ngự đồng ban lời phán,

Độ cho con được bình an.

Câu 4:

Con xin dâng lễ vật,

Lòng thành kính biết ơn,

Cầu xin Ông Hoàng Cả,

Độ cho con được … (lời cầu).

3. Kết thúc:

Con xin tạ ơn Đức Ông Hoàng Cả.

Con xin tạ ơn tất cả các vị thánh Mẫu, Quan Hoàng, Chầu Bà.

Con xin phép được lui.

 
© Thiết kế bởi Vach-ngan.com