Bất Nhị Quán Thế Âm

Bất Nhị Quán Âm Bồ Tát là một trong 33 ứng thân của Quan Âm Bồ Tát, tượng trưng cho chúng sinh Bồ Tát luôn hiện hữu với tâm bình đẳng, có thể ứng hiện thân tuỳ theo căn cơ của chúng sinh mà cứu giúp họ giữa Bồ Tát với Phật. Bất Nhị có ý nghĩa là phương pháp tu tập để thấy đúng ý nghĩa thật sự của nó, vượt lên mọi phân biệt đối đãi về chủ – khách, sanh – tử, khổ – vui, v.v. .

Tranh Bất Nhị Quán Âm Bồ Tát
Truyền thuyết Bất Nhị Quán Âm Bồ Tát
Tượng Bất Nhị Quán Âm Bồ Tát

1. Bất Nhị Quán Âm Bồ Tát hiển linh giúp vua Trần Nhân Tông:

Trần Nhân Tông dẹp giặc Nguyên, giữa cơn hoạn nạn, Bất Nhị Quán Âm Bồ Tát đã trợ giúp ông chiến thắng. Bất Nhị Quán Âm Bồ Tát thể hiện sứ mệnh của Bồ Tát đối với công cuộc bảo hộ quốc gia và dân tộc. Bất Nhị Quán Âm Bồ Tát giúp tăng cường tình đoàn kết và tinh thần yêu nước của nhân dân.

2. Bất Nhị Quán Âm Bồ Tát hóa thân thành công chúa Huyền Trân:

Bất Nhị Quán Âm Bồ Tát biến thành công chúa Huyền Trân nhằm được vua Trần Nhân Tông gả mang vua Chiêm Thành, tịch thu châu Ô cùng châu Rí.

3. Bất Nhị Quán Âm Bồ Tát cứu vớt người dân khỏi thiên tai:

Khi xảy ra lũ lụt, Bất Nhị Quán Âm Bồ Tát xuất hiện giúp đỡ nhân dân. Khẳng định quyền năng siêu phàm của Bồ Tát đối với công cuộc phò khổ hộ nạn.

Tượng Bất Nhị Quán Âm Bồ Tát
 
© Thiết kế bởi Vach-ngan.com