Văn vương cầu hiền

Lọ lục bình gốm hàng tàu cũ vẽ màu điển tích “ văn vương cầu hiền” là một điển tích nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Điển tích này kể về câu chuyện vua Văn Vương nhà Chu, một vị vua anh minh, hết lòng vì dân vì nước, luôn mong muốn tìm kiếm những người hiền tài để phò tá cho công cuộc trị vì đất nước.

 
© Thiết kế bởi Vach-ngan.com