Gỗ bị lâm tặc khai thác vẫn nằm trong rừng

Gỗ bị lâm tặc khai thác vẫn nằm trong rừng

Có đến 1.200 khối gỗ quý hiếm đã bị “lâm tặc”chặt hạ đang “nằm” trong các khu rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Hiện chưa có biện pháp nào để sử dụng số gỗ này.

Gỗ bị lâm tặc khai thác vẫn nằm trong rừng

Vườn quốc gia Ba Bể, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh nam Xuân Lạc có 400 khối, các khu rừng khác là 800 khối. Phần lớn trong số này là gỗ nghiến thuộc nhóm IIa, loại gỗ quý hiếm chỉ có trên rừng núi đá.

khai thác gỗ trái phép

Gỗ trong các khu rừng là gỗ quý hiếm, giá trị kinh tế cao nếu bỏ mặc trong rừng sẽ là sự lãng phí lớn nên không thể không thu hồi để sử dụng, bán đấu giá, sung công quỹ nhà nước. Việc xẻ và vận chuyển gỗ ra ngoài cần phải có phương tiện, lực lượng và kinh phí. Số gỗ này đang nằm ở các khu rừng có địa hình rất phức tạp, hiểm trở, việc bảo vệ gặp rất nhiều khó khăn, nên dễ mất mát, thất thoát.

gỗ lậu tràn lan

Giải pháp là bán đấu giá cho các tổ chức, doanh nghiệp có khả năng về chuyên môn và tài chính để thu hồi số gỗ này, trước mắt là 800 khối gỗ nằm ngoài các khu rừng đặc dụng.