Chữ giang thư pháp

Chữ giang thư pháp là gì ? 

tranh thư pháp Nhện giang tơ nằm chờ Sương rơi động lắng hai bờ tử sinh

Chữ giang thư pháp có ý nghĩa là dòng sông là biểu hiện của sự tĩnh lặng, bình an, tự tại. Sông là sự tụ hội của nhiều dòng sông lớn nhỏ, chảy hài hoà với thiên nhiên, biểu trưng cho sự hài hoà, bình an, tự tại.

Tranh chữ thư pháp Giang sơn gấm vóc

Tranh chữ thư pháp Giang sơn gấm vóc, vua quan là cha mẹ dân mang ý nghĩa của sự kỳ vĩ, to lớn của sông nước.

Tranh chữ thư pháp Giang sơn gấm vóc, vua quan là cha mẹ dân

Tranh chữ thư pháp Giang hà hiểm trở, khó lòng vượt qua

Tranh chữ thư pháp Giang hà hiểm trở, khó lòng vượt qua mang ý nghĩa của sự khó khăn, nguy hiểm của sông nước mang ý nghĩa của sự cheo leo, hiểm trở.

Tranh chữ thư pháp Giang hà hiểm trở, khó lòng vượt qua

Tranh thư pháp Giang Nam phong tục, phong lưu hào hoa

Tranh thư pháp Giang Nam phong tục, phong lưu hào hoa mang ý nghĩa của sự rộng lớn, bao la của sông nước cùng sự phồn vinh của vùng đất Giang Nam.

Tranh chữ thư pháp Giang Nam phong tục, phong lưu hào hoa

Tranh thư pháp chữ Giang hồ hiểm ác, người tốt khó sống”

Tranh chữ thư pháp Giang hồ hiểm ác, người tốt khó sống

Tranh thư pháp chữ Giang sơn là của chung, không ai được xâm phạm”

Tranh chữ thư pháp Giang sơn là của chung, không ai được xâm phạm

Thơ hay làm tranh thư pháp chữ giang

Chữ “giang” theo tiếng Việt có ý nghĩa là sông, con sông lớn. Chữ giang còn được sử dụng để chỉ không gian hùng vĩ, bát ngát, bao la của đất trời. Dưới đây là một số bài thơ thư pháp hay về chữ “giang”:

Bài thơ “Giang” của tác giả Nguyễn Văn Dũng:
Giang là dòng sông lớn
Bao la, rộng lớn
Mạnh mẽ, kiên cường
Vượt qua mọi thử thách
Vững vàng, kiên định

Bài thơ “Giang” của tác giả Trần Thị Lệ:
Giang là dòng sông mẹ
Nuôi dưỡng bao đời
Mở lối cho thuyền bè
Vượt qua mọi sóng gió
Hướng tới tương lai

Bài thơ “Giang” của tác giả Phạm Thị Hương:
Giang là biểu tượng của sức mạnh
Mạnh mẽ, kiên cường
Vượt qua mọi khó khăn
Giúp cho đất nước giàu đẹp
Dân tộc phồn vinh

 

Trả lời

© Thiết kế bởi Vach-ngan.com