Bá nha-Tử kỳ

Đôi thống sứ màu xanh dương tuyệt đẹp đắp nổi tích tranh “Bá nha-Tử kỳ” Cao 43cm đk miệng 55cm được Skyhome niêm yết trên web. Bá nha-Tử kỳ là một câu chuyện nổi tiếng của Trung Quốc về đôi bạn thân đã tình cờ gặp nhau bên bờ sông. Bá Nha đang du ngoạn trên sông thì gặp Tử Kỳ đang gảy đàn. Tình bạn Bá nha-Tử kỳ chưa được bao lâu thì Tử Kỳ qua đời, Bá Nha rất thương xót và đập vỡ cây đàn của mình để thể hiện sự tiếc thương. Đôi thống sứ màu xanh dương tuyệt đẹp đắp nổi tích tranh “Bá nha-Tử kỳ” rất thích hợp để dành cho đôi tình bạn tri ân trong cuộc sống gắn với câu chuyện Bá nha-Tử kỳ.

Đôi thống sứ Phật Học Đời Sống – SỰ TÍCH BÁ NHA – TỬ KỲ Bá Nha
Đôi thống sứ TIẾNG TƠ ĐỒNG Bá Nha Tử Kỳ
đôi thống sứ TRI ÂM TRI KỶ
Tìm hiểu về đôi thống sứ cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm
Bá Nha và Tử Kỳ
Đôi thống sứ Bá Nha Tử Kỳ Kết bạn khắp thiên hạ, tri kỷ hỏi mấy người
Đôi thống sứ Bá Nha và Tử Kỳ – Ngậm ngùi tình bạn tri âm
Đôi thống sứ Câu chuyện cảm động về tình bạn của Bá Nha và Tử Kỳ
Đôi thống sứ Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ
 
© Thiết kế bởi Vach-ngan.com